De banden van uw aanhanger vormen een belangrijk onderdeel en verdienen daarom extra aandacht. De slijtage van een aanhangerband is veelal niet direct zichtbaar en daarom is controle noodzakelijk. De aanhangerband is ook een belangrijke schakel in het laadvermogen (zie onderstaande tabel). Daarnaast draagt de bandenspanning bij aan uw veiligheid bij het rijden met een aanhanger.

Banden van aanhangers slijten nauwelijks. Er worden slechts weinig banden vervangen vanwege een afgesleten profilering. Veel banden vertonen op termijn droogtescheurtjes. Lange tijd was dat dus het moment dat een band werd afgekeurd en vervangen. Dit moment is eigenlijk te laat want uit statistieken blijkt dat de kans op een klapband na zeven jaar sterk toeneemt. Door de Rai en Bovag wordt geadviseerd om banden van aanhangers op hun zevende levensjaar te vernieuwen. De leeftijd van een band kan op de band zelf worden afgelezen.

In de zogenaamde DOT-code is productiedatum van de band vermeld. Deze cijfers hebben betrekking op de week en het jaar van fabricage; de twee voorlaatste posities geven het weeknummer aan en de laatste positie het laatste cijfer van het jaartal.

 

Li = draagvermogenindex op iedere band

Kg = draagvermogen van een band

Li Kg Li Kg Li Kg Li Kg Li Kg
50 190 65 290 80 450 95 690 110 1060
51 195 66 300 81 462 96 710 111 1090
52 200 67 307 82 475 97 730 112 1120
53 206 68 315 83 487 98 750 113 1150
54 212 69 325 84 500 99 775 114 1180
55 218 70 335 85 515 100 800 115 1215
56 224 71 345 86 530 101 825 116 1250
57 230 72 355 87 545 102 850 117 1285
58 236 73 365 88 560 103 875 118 1320
59 243 74 375 89 580 104 900 119 1360
60 250 75 387 90 600 105 925 120 1400
61 257 76 400 91 615 106 950 121 1450
62 265 77 412 92 630 107 975 122 1500
63 272 78 425 93 650 108 1000 123 1550
64 280 79 437 94 670 109 1030 124 1600